top of page

FOTOGRAFIJE MEHANIZACIJE IN VOZIL

Fotografije vozil in mehanizacije so namenjene predstavitvi samih vozil oz. mehanizacije in delovanja ter uporabe le-teh. Fotografiranje kmetijske mehanizacije in vozil zajema več zvrsti fotografije - produktna in image fotografija za fotografiranje celotnih vozil oz. strojev, detajlov in za prikaz njihove uporabe in delovanja, to pa pogosto sovpada s korporativno fotografijo.

Fotografiranje vozil in mehanizacije ima svoje specifike, ki so lahko precej omejujoče (potrebno je poznati vsaj osnove varnega dela s stroji, paziti na ustreno zaščitno opremo,...) poleg tega pa je prisotnih še precej dejavnikov, na katere nimamo vpliva (vreme, rast pridelka, razmere na trgu, sezona opravil...), zaradi tega pa je lahko fotografiranje in snemanje malce zahtevnejše.

Fotografije (in videi) mehanizacije ter vozil pogosto služijo za promocijo na socialnih omrežjih, spletnih straneh, katalogih in sejmih ter na TV, zato morajo čimbolje prikazovati zmogljivost strojev, varnost, uporabnost ter ostale prednosti strojev, hkrati pa je potrebno poskrbeti, da so vsa dela izvedena varno in da so stroji na fotografijah in posnetkih čisti, brez poškodb in večjih znakov obrabe. Primerna namenu uporabe fotografij mora biti tudi kvaliteta, saj lahko v nasprotnem primeru produkt izpade nekvalitetno in neprimeren za kupca.

bottom of page