top of page

NAVTIČNA FOTOGRAFIJA

Navtična fotografija je povezana s pomorstvom in je namenjena za predstavitev plovil - jaht, bark, jadrnic, gliserjev, itd. ter ostalih storitev in produktov povezanih z morjem oz. vodo. Da bi se lahko plovila in produkte ustrezno predstavilo, navtična fotografija zajema več zvrsti fotografije, ki se med seboj prepletajo. Največkrat so to arhitekturna fotografija za fotografiranje notranjih prostorov plovil, produktna in image fotografija za fotografiranje detajlov, delov plovil in celotnih plovil ter za prikaz njihove uporabe, to pa se pogosto prepleta tudi z lifestyle fotografijo. V večini primerov se za promocijske namene v katalogih in na spletnih straneh uporabljajo fotografije brez ljudi (arhitekturne in produktne), medtem ko se na socialnih omrežjih pogosteje uporabljajo lifestyle in image fotografije, ki prikazujejo uporabo plovila.

Navtična fotografija je običajno zahtevnejša in vzame več časa, kot ostale zvrsti, saj je prisotnih veliko dejavnikov, na katere nimamo vpliva in otežujejo delo (vreme, valovanje morja, bližina ostalih plovil,...) poleg tega pa se okoli plovila, ki ga fotografiramo, ne moremo prosto gibati, postavljati lastne osvetlitve in pogosto potrebujemo podporno plovilo, s katerega lahko fotografiramo (ali snemamo).

Dejstvo je tudi, da so plovila večinoma namenjena premožnejšim kupcem in se uvrščajo v segment luksuznih in premium produktov, temu primerna pa mora biti tudi kvaliteta fotografij, saj lahko v nasprotnem primeru produkt izpade ceneno in nekvalitetno. S tem pa lahko podjetju celo škodujemo saj pri kupcih vzpostavimo nezaupanje v samo plovilo in posledično odpor do nakupa.

bottom of page