top of page

PRODUKTNA FOTOGRAFIJA

Produktna fotografija je namenjena predstavitvi produktov v čimboljši luči, kar pa se glede na namen uporabe produkta in vaše želje lahko naredi na več načinov z različnimi produktnimi fotografijami. Kot klasično produktno fotografijo navadno razumemo fotografije (manjših) izdelkov na popolnoma belem ali prosojnem ozadju, s katerimi nek produkt objektivno predstavimo, take fotografije pa se navadno uporablja za spletne trgovine in svetlejše reklamne kataloge s "seznami izdelkov". Poleg klasične produktne fotografije pa poznamo tudi bolj kreativno fotografijo produktov, kjer poskrbimo, da so ozadja privlačnejša (lahko naravna ali "fotošopirana") oz. produkt umestimo v okolje, kjer je predvidena njegova uporaba, predstavimo uporabo produkta in z detajlnimi fotografijami izpostavimo prednosti, itd. Taka produktna fotografija je navadno namenjena za predstavitev produktov in uporabe na spletnih straneh proizvajalca oz. distributerja, za oglasne panoje, za kataloge izdelkov, fotografije za letake, uporabo na sejmih, diaprojekcije, koledarje in podobno, saj lahko s tako fotografijo sam produkt veliko bolje predstavimo in ga povežemo z našimi vrednotami.

Sami se ukvarjamo s klasično studijsko produktno fotografijo manjših izdelkov, vse bolj pa se usmerjamo in specializiramo tudi za fotografiranje večjih produktov, kot so kmetijska mehanizacija, vozila, razne barke in plovila, industrijski stroji oz. proizvodne linije in podobno.

S kvalitetnimi produktnimi fotografijami v najboljši možni luči predstavite svoje izdelke, povečajte zanimanje in pridobite več strank ter povečajte prodajo.

bottom of page