top of page

TURISTIČNE DESTINACIJE & ZNAMENITOSTI

Fotografije turističnih destinacij in znamenitosti služijo predvsem za promocijo, predstavitev in spominke ali razglednice turističnih krajev. Glede na želje in zahteve naročnika se turistično destinacijo ustrezno fotografira, da je lepo prikazana, se predstavi glavno atrakcijo, njene atribute in dejavnosti povezane z njo, vkolikor so. Te fotografije so navadno kombinacija pokrajinske in arhitekturne fotografije, zato je pomembno, da za fotografiranje izberemo primeren letni čas in vremenske pogoje. Pri fotografiranju je potrebno poskrbeti tudi za diverziteto fotografij, da jih lahko naročnik uporablja za različne namene in ima dovolj fotografskega materiala za promocijo, ki traja več mesecev in sezon ali let. Na ta način zagotovimo, da ima naročnik daljše obdobje na razpolago samostojne fotografije primerne npr. za razglednice, kot tudi fotografije primerne za ozadja oglasnih materialov (letakov, prospektov, revij, objav na soc. omrežjih,...), na katere se lahko poljubno dodaja tudi tekst ali se jim prilagaja razmerje formata.

S primernimi fotografijami lahko svoje atrakcije, ponudbo ali celotno destinacijo predstavite na lokalni in globalni ravni, v svojo bližino pa pritegnete takšne goste, kot si jih sami želite.

bottom of page