top of page

VIDEO POST PRODUKCIJSKE STORITVE

Naše postprodukcijske video storitve obsegajo precej široko področje. Od samoumevne montaže videa, zvočne obdelave, barvne korekcije in "color gradinga", pa vse do izdelave 2D in 3D animacij po meri, odstranjevanja neželenih elementov iz videa, izdelave atraktivnih prehodov med kadri, dodajanja enostavnih napisov in logotipov, sličic, animiranja le-teh, dodajanja vizualnih efektov, dodajanja zvočnih efektov, itd.

 

Za boljšo predstavo smo vam nekaj teh storitev opisali spodaj, ob njih pa dodali tudi primere uporabe v praksi.

Napisi

Napisi so del že skoraj vsakega videa. Enostavni ali zahtevnejši animirani napisi so v videu največkrat prisotni kot uvodni naslovi in kot zaključni pozdravi ali podatki podjetij. Zelo pogosto pa se jih uporablja tudi za predstavitev govorcev (lower 3rd titles), poudarke pomembnih informacij (podatki o podjetjih, produktih, letnice,...) in za podajanje informacije, ki jih je sicer težko predstaviti.

Glede na potrebe in želje naročnika napise ustrezno pripravimo in animiramo, ob čemer upoštevamo tudi branding oz. blagovno znamko naročnika. Če se le da, uporabimo CGP naročnika, torej vključimo ustrezne pisave, barve, logotip oz. simbole, in ohranjamo stil, ki je skladen s podobo podjetja / naročnika, oz. ima ustrezno sporočilnost.

Podnapisi

Podnapisi v tujih jezikih so logična izbira pri videih namenjenih za tuje trge, vse pogostejši pa so tudi podnapisi v izvornem jeziku, razlogov za to pa je več. Video prevzema vse večjo vlogo posredovanja informacij na spletu, zato je nujno, da so informacije jasno podane. Gledalec lahko s podnapisi prejme vse potrebne informacije, tudi če je govor nerazločen, ali če je gledalec v situaciji, kjer ne more jasno slišati zvoka, kar pa je s povečevanjem ogledov preko telefonov vse bolj pogosto.

Podnapise vam prilagodimo po izgledu (pisava, barva, senca, barvna podlaga, itd.), prilagodimo pa tudi dodajanje k videu. Če želite, da so del slike (jih ne moremo odstraniti), jih zapečemo oz. vdelamo v video, ali pa jih priložimo v ločenih datotekah, da gledalec sam izbira jezik, kar je zelo primerno za YouTube.

2D in 3D animacije ter infografike

Velik del animacij, ki jih izdelamo je povezan z napisi in animiranjem logotipov podjetij, ter z infografikami. Napise s podatki o produktih, podjetjih, govorcih,... animiramo tako, da so vizualno prijetni in lahko berljivi ter da sovpadajo s celotnim konceptom videa in blagovno znamko (na primer: hitre animacije za živahne športne dogodke, počasne animacije za tehnične opise strojev,...).

Poleg enostavnih animacij pa izdelamo tudi zahtevnejše animacije, kot so odštevalniki časa, "loading bar", grafični prikazi podatkov, označevanje območij, prikazi lokacije na zemljevidu, itd. in 3D animacije izdelane na podlagi računalniških modelov (renderji, računalniško narejeni liki - akcijski junaki in maskote, prikaz sestava produkta, prikaz delov produkta ali skupine produktov, ki jih ni možno posneti, itd.).

Vizualni efekti in odstranjevanje motečih elementov

Zahtevnih vizualnih efektov pri naših projektih ne uporabljamo prav pogosto, saj po tem ni potrebe, vseeno pa uporabljamo enostavnejše vizualne efekte, največkrat v kombinaciji z animacijami in color gradingom.

V povezavi z animacijami vizualne efekte uporabljamo za označevanje slabo vidnih detajlov, poudarjanje pomembnih elementov v kadru in podobno. V povezavi s color gradingom pa jih uporabljamo predvsem za "olepševanje situacije" oz. da odstranimo neželene elemente. V praksi to pomeni odstranjevanje logotipov, odstranjevanje madežev, zamenjava sivega neba z modrim, dodajanje "lens flarov" ali odsevov, itd.

Barvna korekcija in prelivanje - Color grading

Obdelava slike je nujen proces za dosego profesionalnega izgleda videa, saj s procesom barvne korekcije in barvnega prelivanja dosežemo, da je naš izdelek lepo gledljiv in ustrezno vpliva na gledalca. Obdelava slike je pomembna tudi s tehničnega vidika, saj jo je potrebno ustrezno pripraviti za predvajanje na različnih napravah (TV, YouTube, pametni telefoni, veliki ekrani na sejmih,...) z upoštevanjem predpisanih standardov glede barvnih prostorov, bitnih globin, itd.

S procesom barvne korekcije dosežemo naraven realističen videz, odpravimo morebitne tehnične težave, poenotimo izgled iz različnih kamer in kadrov posnetih v različnih pogojih, ob prehodih s kadra na kader poskrbimo, da ni motečih sprememb v svetlosti, barvah in podobno.

V fazi barvnega prelivanja oz. color gradinga pa se zgodi "vsa čarovnija", ki kvaliteto in vrednost videa dvigne na povsem drug nivo. S color gradingom izpostavimo določene elemente (določena barva, obraz, produkt,...), ustvarimo želeno vzdušje videa in psihološko vplivamo na gledalca. Za ta namen izvedemo številne lokalne spremembe osvetlitve, specifične spremembe določenih barv, odstranimo neželene elemente, dodamo različne efekte, itd. Vse to prispeva k boljši nebesedni komunikaciji in sporočilnosti videa na nezavednem nivoju.

Več o barvnem prelivanju oz. color gradingu so oglejte tukaj.